Rytwiany: Pustelnie z XVI w.

Renowacja tynków zewnętrznych i wewnętrznych, malowanie elewacji.

Podstawowe informacje

Obiekt: Pustelnie z XVI w.