Kurozwęki: Pałac Popiela z XIII w.

Renowacja tynków zewnętrznych i wewnętrznych, malowanie elewacji.

Podstawowe informacje

Obiekt: Pałac z XIII w.