Oblęgorek: Muzeum H. Sienkiewicza z XIX w.

Wymiana tynków zewnętrznych, impregnacja elementów kamiennych, izolacja tarasów.

Podstawowe informacje

Obiekt: Muzeum z XIX w.