www.poig.gov.pl

www.mir.gov.pl
www.ncbir.gov.pl

europa.eu

 

DOTACJE NA INNOWACJE.
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.

Projekt nr.: POIG.01.04.00/26-389/13
Nazwa projektu: "Pro-ekologiczne, innowacyjne rozwiązania produktowe i systemowe w dziedzinie chemii budowlanej"
Beneficjent: Henkel Polska sp. z o.o.
Wartość projektu: 5643198,77 pln
Udział Unii Europejskiej: 2387033,75 pln
Okres realizacji: 2014-2015

 

 

 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Osoba kontaktowa: Ewelina Antosik
e-mail: ewelina.antosik@pl.henkel.com
tel.: 728-302-125

 

 

Projekt POIG.01.04.00/26-389/13 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania: 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej:

1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Zamówienia publiczne: www.ceresit.pl