Ochrona danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych 

1. Postanowienia ogólne

Henkel Polska sp. z o.o., zwana dalej „firmą Henkel”, szanuje prywatność wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa, jakie rodzaje danych są przez nas gromadzone oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Dowiedzą się Państwo również, w jaki sposób mogą Państwo skorzystać ze swoich praw jako osób, których dane dotyczą. 

Wszelkie zmiany wprowadzone w niniejszym  Oświadczeniu o ochronie danych osobowych będą publikowane na tej stronie W każdej chwili mogą się Państwo dowiedzieć, jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób  z nich korzystamy.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych nie dotyczy stron internetowych dostępnych za pośrednictwem hiperłączy zamieszczanych na stronach internetowych firmy Henkel.

2. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego (administratora danych): Henkel Polska sp. z o.o.

Adres podmiotu odpowiedzialnego(administratora danych): ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

Henkel wykorzystuje dane osobowe przede wszystkim w celu udostępniania niniejszej strony internetowej użytkownikom oraz zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa. Jakiekolwiek dalsze przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w  celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Henkel albo jeśli dany użytkownik udzielił firmie Henkel na to zgody

Kiedy użytkownicy odwiedzają stronę internetową, firma Henkel automatycznie gromadzi i zapisuje określone dane.  Są to: adres IP lub identyfikator urządzenia przypisane do danego urządzenia końcowego, które są nam niezbędne do wysyłania żądanych treści (zwłaszcza treści, tekstów, obrazów i informacji o produktach oraz plików danych udostępnianych do pobrania itd.), aktywność użytkowników w odniesieniu do strony internetowej, rodzaj danego urządzenia końcowego, typ używanej przeglądarki oraz data i godzina odwiedzin.

Firma Henkel przechowuje takie informacje przez maksymalny okres 7 dni w celu rozpoznawania i ścigania nadużyć. 

Firma Henkel wykorzystuje te informacje również do udoskonalania wyglądu, cech i funkcjonalności serwisu, a także do wykonywania ogólnych czynności związanych z zarządzaniem stroną.

Poza tym firma Henkel niezwłocznie usuwa lub anonimizuje dane dotyczące korzystania ze strony internetowej y, w tym adresy IP, kiedy tylko przestaną być potrzebne do powyższych celów.

Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych odbywa się w oparciu o to, że (1) przetwarzanie jest niezbędne do udostępniania strony internetowej; lub (2) Henkel ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych, polegający na zapewnieniu i doskonaleniu funkcjonalności i bezbłędnego działania strony internetowej oraz jej dostosowywanie do potrzeb użytkowników.

Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy naszych odpowiedzialnych działów wewnętrznych, inne spółki z grupy kapitałowej Henkel, zewnętrzni dostawcy usług (np. w zakresie hostingu i zarządzania treścią, agencje marketingowe, inni zewnętrzni dostawcy, jeśli jest to konieczne dla świadczonych przez nich usług), organy publiczne w wykonywaniu swoich obowiązków i uprawnień, na przykład w przypadku oficjalnego wniosku z ich strony lub jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony praw Henkla, oraz obecni lub przyszli nabywcy spółek z grupy kapitałowej Henkel w przypadku transakcji takiej jak sprzedaż, fuzja lub przejęcie.

3. Dalsze przetwarzanie danych osobowych 

a) Tabela z zapytaniem od konsumenta (formularz kontaktowy)

W naszym formularzu kontaktowym mogli Państwo podać swoje dane teleadresowe. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy  do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych opiera o prawnie uzasadniony interes e Firmy Henkel polegającym na niezbędności przetwarzania do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. 

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przechowywanie danych przez dłuższy czas na przykład w ramach zarządzania relacjami z klientami przez naszą firmę, będziemy przechowywać dane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub przez okres wymagany przepisami prawa, w przypadku istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych.

Przetwarzamy Państwa dane w oparciu o udzieloną zgodę.

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przechowywanie danych przez dłuższy czas , na przykład w ramach zarządzania relacjami z klientami przez naszą firmę, będziemy przechowywać dane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub wymagany przepisami prawa okres w przypadku istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych

Wycofanie zgody

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, klikając [TUTAJ]. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Udzielenie i cofnięcie zgody

a) Zarządzanie relacjami z konsumentami/klientami / Społeczności internetowe 

Udzielili Państwo zgody  na przetwarzanie przez firmę Henkel: 

• Państwa danych teleadresowych, które mogli Państwo podać firmie Henkel, 

• treści i okoliczności korespondencji elektronicznej prowadzonej przez Państwa z firmą Henkel, takiej jak formularze kontaktowe czy e-maile, 

• danych o korzystaniu przeze Państwa ze stron internetowych firmy Henkel, 

• danych o Państwa udziale w webinariach firmy Henkel, 

• danych o aktywności na stronach firmy Henkel w mediach społecznościowych (na blogach, profilach firmy Henkel na portalu Facebook itp.)

• …

• Państwa pseudonimu, miejsca zamieszkania oraz wizerunku 

 w ramach zarządzania relacjami firmy Henkel z klientami / konsumentami / społecznościami internetowymi  

do celów 

• reklamowych (drogą pocztową, w przeglądarce internetowej, w aplikacji oraz w sposób wskazany poniżej, pod warunkiem udzielenia dodatkowej zgody), 

• świadczenia porad technicznych dotyczących np. posługiwania się produktami lub technologiami, 

• badań rynku oraz

• świadczenia usług drogą elektroniczną, takich jak e-learning, seminaria internetowe,

• komunikacji związanej z wydarzeniami,

• przeprowadzania badań 

• gromadzenia, analizy recenzji naszych produktów

• … 

Aby osiągnąć wybrane cele, firma Henkel może:

- zestawiać powyższe dane z innymi danymi na Państwa temat, które mogła zgromadzić w zgodny z prawem sposób, na przykład z loterii lub innych aktywności prowadzonych na stronie internetowej oraz

- analizować dane w celu wskazania odpowiednich działań reklamowych. 

Podczas tej analizy firma Henkel stosuje zautomatyzowane metody, które pomagają w priorytetyzacji potencjalnych klientów do celów sprzedaży. Kontakty są dzielone na kategorie według ich aktywności online i offline. W zależności od przypisanej kategorii i lokalizacji, kontakty są przydzielane do handlowców i otrzymują różne informacje o naszych produktach i usługach oraz różne materiały reklamowe.   

Mogli Państwo również wyrazić zgodę na przekazywanie przez firmę Henkel Państwa danych osobowych firmie GFK w następującym celu: 

- dopasowywanie i aktualizacja adresów kontaktowych.  

 

 

Będziemy przechowywali te dane, dopóki otrzymana zgoda będzie ważna, lub przez wymagany przez przepisy prawa okres, w przypadku istnienia ustawowych obowiązków przechowywania danych.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, np. klikając w odpowiednie hiperłącze znajdujące się w e-mailu z potwierdzeniem lub klikając [TUTAJ].  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

b) Wysyłanie reklam pocztą elektroniczną

Mogli Państwo również wyrazić zgodę  na kontaktowanie się firmy Henkel z Państwem w sprawie ofert, produktów i usług z asortymentu Adhesive Technologies za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-maile, wiadomości sms i mms, komunikatory) i/lub połączeń telefonicznych.

Będziemy wykorzystywać Państwa dane w sposób określony powyżej w punkcie 4 niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych, dostarczając Państwu odpowiednie reklamy.   

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, np. klikając odpowiednie hiperłącze znajdujące się w e-mailu z potwierdzeniem lub klikając [TUTAJ].  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pliki cookie, piksele, fingerprinting i podobne technologie

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie. Pliki cookie, to małe jednostki danych tymczasowo przechowywane na dysku twardym Państwa urządzenia przez przeglądarkę, niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej. Często zawierają unikalny identyfikator, który jest losowo wygenerowanym numerem i jest przechowywany na Państwa urządzeniu. Niektóre z nich wygasają po zakończeniu sesji na stronie internetowej, inne pozostają na nim przez dłuższy czas. Pliki cookie, konieczne z technicznego punktu widzenia będą używane automatycznie. Inne pliki cookie (lub podobne technologie) będą stosowane na podstawie Państwa uprzedniej zgody.

Istnieje kilka rodzajów plików cookie. Własne pliki cookies (first party cookies) stanowią te ciasteczka, które są umieszczane przez odwiedzaną stronę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika i mogą być odczytywane tylko przez tę stronę . 

Pliki cookie stron trzecich to pliki umieszczane przez inne podmioty, z których usług. Na przykład, korzystamy z zewnętrznych dostawców usług analitycznych, którzy umieszczają pliki cookie w naszym imieniu, aby przekazać nam informacje o tym, co jest i dlaczego lubiane na naszej stronie internetowej. Ponadto witryna może zawierać osadzone treści np. z serwisu YouTube, który z kolei może umieszczać własne pliki cookie.

Piksel to zazwyczaj nie więcej niż 1-piksel x 1-piksel przezroczystego obrazu, który jest umieszczony na stronie internetowej w celu gromadzenia danych, takich jak adres IP, typ przeglądarki, czas połączenia lub wcześniej ustawione pliki cookie w celu personalizacji treści lub uczynienia przeglądania bardziej wydajnym i łatwiejszym. Są one często używane w połączeniu z plikami cookies, ponieważ piksele generują i zarządzają tymi plikami.

Jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę, strona internetowa będzie gromadzić dane dotyczące systemu operacyjnego urządzenia, przeglądarki, języka, zainstalowanych czcionek, adresu IP, wtyczek i innych informacji. W ten sposób urządzenie może zostać ponownie zidentyfikowane w celach marketingowych dostosowanych do potrzeb użytkownika. 

Więcej informacji na temat plików cookie wykorzystywanych przez naszą stronę internetową oraz ich celów znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Zawiera ona także informacje na temat sposobu wycofania zgody na wykorzystywanie tych technologii w przyszłości.

Państwa preferencje odnośnie do wymienionej domeny ustalane są oddzielnie dla każdej przeglądarki i komputera. Jeżeli zatem odwiedzają Państwo naszą stronę w domu i w pracy lub korzystając z różnych przeglądarek, muszą Państwo odmówić przechowywania danych w przypadku każdego urządzenia lub przeglądarki.

a) Google Ads

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, niniejsza witryna korzysta z "Google Ads", usługi świadczonej przez Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"), w celu oceny skuteczności działań reklamowych. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, "Google Ads" instaluje plik cookie na Państwa urządzeniu. Za pomocą tego pliku cookie Google przetwarza informacje generowane przez Państwa urządzenie dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, wzajemnych kontaktów z naszą stroną internetową i środkami reklamowymi, jak również Państwa adresem IP, informacjami o przeglądarce, poprzednio odwiedzanymi stronami internetowymi oraz datą i godziną dostępu w celu analizy i wizualizacji pomiaru zasięgu naszych reklam oraz wyświetlania spersonalizowanych reklam. W tym celu możliwe jest również ustalenie, czy różne urządzenia finalne należą do Państwa lub Państwa gospodarstwa domowego. Dzięki "remarketingowi" użytkownicy naszej strony internetowej mogą być ponownie identyfikowani i rozpoznawani na innych stronach internetowych w ramach sieci reklamowej Google (np. w wyszukiwarce Google lub na YouTube) i mogą wyświetlać się im reklamy dopasowane do ich zainteresowań. 

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim, USA nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. Władze państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej kontroli bezpieczeństwa. Po ujawnieniu danych osobowych, nie będą one objęte taką samą ochroną, a użytkownik może nie być w stanie skorzystać z przysługujących mu praw w odniesieniu do tych danych.

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie danych przez Google.

Więcej informacji na temat prywatności w usługach Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

Wycofanie zgody

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Jeśli ogólnie zgadzają się Państwo na stosowanie plików cookie, ale nie chcą Państwo otrzymywać spersonalizowanych reklam, pod tym linkiem (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en) znajdą Państwo informacje o tym, jak indywidualnie dostosować ustawienia reklamowe w Google. Można również zainstalować wtyczkę opt-out (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

b) Google Analytics

Jeżeli wyraziliście Państwo na to zgodę, niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) oraz Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94040 USA) ("Google").  (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) i Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) ("Google"). W tym celu na Państwa urządzeniu instalowany jest plik cookie. Ten plik cookie gromadzi dane takie jak informacje o przeglądarce i urządzeniu, adres IP, odwiedzane strony internetowe oraz datę i godzinę zapytania serwera w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Cookie zbiera również informacje o interakcjach użytkowników z reklamami (kliknięcie reklamy tekstowej lub obejrzenie reklamy wideo).

Henkel będzie wykorzystywał zebrane dane do optymalizacji kampanii, retargetowania i personalizacji reklam. W tym celu pliki cookie zapisane na Państwa urządzeniu przez Google umożliwiają z jednej strony retargetowanie (np. w ramach "Google Ads") na stronach internetowych Google, a z drugiej strony (np. w ramach "Google Campaign Manager 360") na naszych stronach internetowych oraz - w zależności od Państwa zainteresowań - podczas odwiedzania stron internetowych innych partnerów. W tym celu Państwa przeglądarka jest identyfikowana podczas dostarczania reklam i przyporządkowywana do grupy docelowej. Informacje te są wykorzystywane do wyświetlania Państwu odpowiednich i interesujących reklam.

Google (jako administrator danych) może wykorzystywać Państwa dane do dowolnych celów własnych, jak np. do profilowania i łączenia Państwa danych z innymi danymi (np. poprzez Państwa konto Google).

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim, USA nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. Władze państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej inwigilacji. Po ujawnieniu danych osobowych nie będą one objęte takim samym poziomem ochrony, a użytkownik może nie być w stanie egzekwować swoich praw w odniesieniu do tych danych.

Aktywowaliśmy anonimizację IP, co oznacza, że Google będzie skracać/anonimizować o ostatni oktet (ostatnie osiem cyfr) adresu IP w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwerów Google w USA i tam skracany.

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie ich przez Google.

Więcej informacji na temat prywatności w usługach Google można znaleźć tutaj: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

Wycofanie zgody 

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Jeśli ogólnie zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie, ale nie odpowiada Państwu korzystanie z plików cookie Google Analytics, mogą Państwo skorzystać z tego linku (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) i pobrać oraz zainstalować wtyczkę do przeglądarki, aby dezaktywować zbieranie i wykorzystywanie danych przez Google Analytics (pliki cookie i adres IP).

c) Piksel Facebooka

OJeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, używamy Piksela Facebooka dostarczanego przez Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia) oraz Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 USA) ("Facebook"). Narzędzie to pozwala nam analizować i personalizować nasze reklamy w oparciu o sposób korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej w celu dostarczania reklam specjalnie dostosowanych do Państwa potrzeb. W tym celu piksel zbiera Państwa adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedzinach i działaniach podejmowanych na naszych stronach, "Facebook-ID" oraz datę i godzinę żądania serwera. Więcej informacji na temat danych udostępnianych nam za pośrednictwem narzędzi biznesowych, takich jak piksel, można znaleźć w punkcie 1 a. Warunków korzystania z narzędzi biznesowych Facebooka (https://www.facebook.com/legal/technology_terms). 

Zebrane dane są wykorzystywane do optymalizacji kampanii i tworzenia niestandardowych grup odbiorców, które są grupami użytkowników Facebooka opartymi na zebranych danych, w celu kierowania kampanii reklamowych na Facebooku (Facebook Ads). W tym celu można również ustalić, czy poszczególne urządzenia końcowe należą do Państwa lub Państwa gospodarstwa domowego. 

Facebook może wykorzystywać Państwa dane do własnych celów, takich jak profilowanie i łączenie Państwa danych z innymi danymi zebranymi na Państwa temat (np. poprzez Państwa konto na Facebooku). Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w serwisie Facebook, Facebook może przypisać zebrane informacje do jego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w serwisie Facebook lub nie zalogowałeś się, może on poznać i przetwarzać Twój adres IP oraz inne cechy identyfikacyjne.

Facebook przetwarza te dane częściowo również w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim Stany Zjednoczone nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych. Organy państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej inwigilacji. Po ujawnieniu danych osobowych nie będą one objęte takim samym poziomem ochrony, a użytkownik może nie być w stanie skorzystać z przysługujących mu praw w odniesieniu do tych danych.

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej ich przetwarzanie przez Facebook.

Dalsze informacje na temat ochrony danych i okresu przechowywania danych na Facebooku można znaleźć na stronach: https://www.facebook.com/privacy/explanation i https://www.facebook.com/policies/cookies/. 

Wycofanie zgody W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach na Facebooku, mogą Państwo dostosować swoje preferencje dotyczące reklam poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub ustawień Facebooka (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

d) Media społecznościowe 

Usługi zarządzania treścią mediów społecznościowych, takie jak pliki cookie i wtyczki różnych sieci mediów społecznościowych, są wbudowane w nasze strony internetowe. Powiązane usługi są świadczone przez odpowiednie firmy ("dostawcy") tylko po wyrażeniu przez Państwa zgody. Celem tych usług jest umożliwienie Państwu przeglądania i dzielenia się naszymi treściami z Twoimi przyjaciółmi i sieciami. Tymi dostawcami są:

- Facebook jest obsługiwany przez Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, a na terenie UE przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu można znaleźć na stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins 

- Twitter jest obsługiwany przez Twitter Inc. z siedzibą w San Francisco, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Przegląd przycisków Twittera i ich wyglądu można znaleźć pod adresem: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites.   

- YouTube jest dostarczany przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Przegląd wtyczek YouTube można znaleźć pod adresem: https://developers.google.com/youtube/documentation.  

- Instagram jest dostarczany przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Instagram"). Przegląd wtyczek Instagram i ich wyglądu można znaleźć na stronie: https://developers.facebook.com/docs/instagram  

- LinkedIn jest dostarczany przez LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, USA, a w UE przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia ("LinkedIn"). Przegląd wtyczek LinkedIn i ich wyglądu można znaleźć pod adresem: https://developer.linkedin.com/plugins#

Aby zwiększyć ochronę Państwa danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych, te usługi mediów społecznościowych są implementowane jako "przyciski 2-kliknięć". Ta forma integracji gwarantuje, że wchodząc na stronę z naszej witryny zawierającą takie narzędzia, nie są Państwo automatycznie łączeni z serwerami dostawców. Tylko wtedy, gdy aktywują Państwo usługi mediów społecznościowych i tym samym zezwolą na przesyłanie danych, przeglądarka utworzy bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców. Zawartość różnych narzędzi jest następnie przekazywana przez danego oferenta bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i wyświetlana na ekranie. 

 

Narzędzie społecznościowe przekazuje oferentowi informacje o poprzednio odwiedzanych stronach internetowych, adres IP, informacje o przeglądarce oraz datę i godzinę żądania serwera. W przypadku korzystania z którejkolwiek z funkcji mediów społecznościowych (np. kliknięcie przycisku "Udostępnij", pozostawienie komentarza), również te informacje są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy w celu ich zachowania. Oferenci ci mogą wykorzystywać dane użytkownika do własnych celów, takich jak analityka, marketing, profilowanie i łączenie danych użytkownika z innymi danymi zebranymi na jego temat (np. poprzez konto użytkownika u danego oferenta), nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych. 

Dostawcy przetwarzają dane częściowo również w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim, Stany Zjednoczone nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych. Organy państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej inwigilacji. Po ujawnieniu danych osobowych nie będą one objęte takim samym poziomem ochrony, a użytkownik może nie być w stanie skorzystać z przysługujących mu praw w odniesieniu do tych danych.

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej ich przetwarzanie przez dostawców.

Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez dostawców oraz na temat praw i możliwości ochrony prywatności w tych okolicznościach można znaleźć w polityce ochrony danych/prywatności dostawców:

Polityka ochrony danych osobowych/prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php 

Polityka ochrony danych osobowych/prywatności wydana przez Twittera: https://twitter.com/en/privacy 

Zasady ochrony danych osobowych/zasady zachowania prywatności opracowane przez Google: https://policies.google.com/privacy  

Polityka ochrony danych osobowych/zachowania prywatności wydana przez Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/ 

Zasady ochrony danych osobowych/zasady zachowania prywatności opracowane przez LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Wycofanie zgody 

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wyłączając pliki cookie na naszej stronie internetowej w sekcji "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Mogą Państwo również dostosować swoje preferencje poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub ustawień platformy mediów społecznościowych.

Commerce Connector 

Na naszej stronie internetowej używamy przycisku "Kup Teraz". Buy-Now-Button jest dostarczany i kontrolowany przez Commerce Connector. Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności i przetwarzania danych można znaleźć pod następującym linkiem: … 22

 

2. Prawa osób, których dane dotyczą 

W każdej chwili możecie Państwo dochodzić prawa do dostępu do swoich danych. Ponadto, o ile spełnione są odpowiednie wymagania, mogą Państwo dochodzić następujących praw:

- Prawo do sprostowania

- Prawo do usunięcia danych

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

- Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych

- Prawo do przenoszenia danych 

Prawo do wniesienia sprzeciwu

W przypadku czynności przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które są dokonywane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Henkel, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Henkel zaprzestanie takiego przetwarzania, chyba że Henkel będzie w stanie wykazać ważne powody przetwarzania zasługujące na ochronę, które są ważniejsze niż Państwa interesy, prawa i wolności lub jeżeli przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie przed roszczeniami prawnymi.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

3. Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych

W takich przypadkach lub w razie innych pytań czy próśb związanych z Państwa danymi osobowymi należy wysłać e-mail bądź pismo na adres: Henkel Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Polska (email: dpo.pl@henkel.com) z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.