Szanowni Państwo,

Bezpieczeństwo naszych konsumentów jest naszym najważniejszym priorytetem. Jeżeli macie Państwo w swoim gospodarstwie domowym opakowanie Ceresit Stop Pleśni w butelce o pojemności 500 ml, prosimy zaprzestać jego używania.

W niektórych przypadkach nie można wykluczyć, że nakrętka z rozpylaczem oddzieli się od butelki i odpadnie, powodując rozpryśnięcie się środka czyszczącego. Jeżeli płyn dostanie się do oczu, może spowodować podrażnienia.

Prosimy wyrzucić butelkę Ceresit Stop Pleśni 500 ml wraz z zawartością do kontenera na śmieci, umieściwszy ją wcześniej w szczelnie zawiązanej plastikowej torbie, aby uniemożliwić wyciekanie płynu.

Osobom, które kupiły ten produkt przysługuje zwrot ceny zakupu lub wymiany na inny produkt marki Ceresit o zbliżonej cenie półkowej.

 

W przypadku pytań odnośnie bezpieczeństwa, sposobu utylizacji produktu, szczegółów związanych ze zwrotem ceny zakupu produktu lub jego wymiany, prosimy o kontakt pod numerem infolinii: 800 120 241 lub na adres
e-mail: ceresit.pl@henkel.com

 

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Połączenie z infolinią jest bezpłatne.

Poniżej znajdziecie Państwo bazę pytań i odpowiedzi na najczęstsze pytania.

1. Co mam zrobić, jeżeli używałem już produktu?

Nawet jeżeli używali Państwo już produkt i butelka wydaje się być bez zarzutu, prosimy na wszelki wypadek pozbyć się go wraz z zawartością. Proszę wyrzucić produkt (butelkę wraz z zawartością), szczelnie owinięty w foliową torbę na śmieci, do kontenera na śmieci.

Jeżeli używali Państwo już produkt i podczas jego używania nakrętka z rozpylaczem odpadła od butelki, prosimy nie naprawiać tego. Zamiast tego prosimy o pozbycie się zawartości butelki do toalety, zgodnie z informacjami na temat bezpieczeństwa zawartymi na etykiecie. W tym celu należy najpierw spłukać muszlę toaletową, by usunąć pozostałości wcześniej używanych środków czystości. Następnie należy ostrożnie wlać płyn do muszli - unikając rozpryskiwania - i ponownie spłukać toaletę.

2. Co mam zrobić, jeżeli do tej pory nie użyłem jeszcze produktu?

Należy obchodzić się z produktem ostrożnie i trzymać go za butelkę zamiast za nakrętkę z rozpylaczem.

3. Czy formuła produktu jest inna niż zwykle?

Nie, formuła produktu ma jak zawsze wysoką jakość. Jak wspomniano powyżej, w niektórych przypadkach, nie można wykluczyć, że nakrętka z rozpylaczem oddzieli się od butelki i odpadnie, powodując rozprysk środka czystości. Jeżeli produkt dostanie się do oczu, może spowodować podrażnienia. Właśnie dlatego zwracamy się z prośbą, abyście Państwo na wszelki wypadek pozbyli się produktu.

4. Jak mam pozbyć się produktu?

Proszę wyrzucić produkt (butelkę wraz z zawartością), szczelnie owinięty w foliową torbę na śmieci, do kontenera na śmieci.

5. Co mam zrobić, jeżeli moja skóra wejdzie przypadkowo w kontakt z płynem?

Jeżeli dojdzie do kontaktu skóry z płynem czyszczącym, należy skórę dokładnie przepłukać wodą.

6. Co mam zrobić, jeżeli płyn dostanie się do oczu?

Zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami zamieszczonymi na opakowaniu: “W przypadku kontaktu z oczami: Ostrożnie płukać wodą oko przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnij porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Jeżeli wymagana jest pomoc medyczna, należy pokazać pojemnik lub etykietę”.

Jak wskazano, ważne jest, żeby oczy przepłukiwać tylko wodą. Ponadto zaleca się konsultację z lekarzem okulistą.

7. Czy problem dotyczy też innych produktów?

Wszystkie pozostałe produkty marki Ceresit dostępne na rynku reprezentują standardowo wysoką jakość.