O produkcie

Membrana izolacyjna

BT 18  

Membrana izolacyjna

Samoprzylepna izolacja bitumiczna. Stosowana w temperaturze od +5°C

Właściwości

-stosowanie od +5°C
-w połączeniu z BT 26 również na lekko wilgotne podłoża
-natychmiast odporna na wodę i deszcz
-nakładanie „na zimno”
-elastyczna i kryjąca rysy w podłożu

Opis

Membrana Ceresit BT 18 to podwójnie laminowana folia polietylenowa z bitumiczno-kauczukową masą klejąco-uszczelniającą. Membranę Ceresit BT 18 można stosować zawsze od strony naporu wilgoci, szczególnie w przypadku:
— izolacji murów fundamentowych i oporowych, balkonów, tarasów,
— izolacji pionowych i poziomych powierzchni budynków przed wilgocią oraz wodą gruntową.
Na podłożach bardzo porowatych i chropowatych, gdzie spodziewana powierzchnia przylegania będzie mniejsza niż 80%, należy stosować inne systemy uszczelniające, np. z użyciem masy bitumicznej Ceresit CP 43. Membrana BT 18 nie jest odporna na promieniowanie UV. Materiał jest odporny na normalnie występujące w wodzie gruntowej oraz w gruntach substancje agresywne.

Rozmiary opakowań

Rolki 20 m x 1 m, pakowane w kartony ochronne.

Do pobrania

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop
  • Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds

Krok po kroku

INSTRUKCJA UKŁADANIA MEMBRAN CERESIT

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Oczyszczenie podłoża.

Podłoże musi być gładkie, mocne, zwarte, suche i czyste.

Gruntowanie preparatem BT 26

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKÓW, NAROŻY I KRAWĘDZI

Przycięcia kawałków membrany dla zaizolowania narożników:

Kolejność czynności przy izolowaniu narożników:

Kolejność prac w przypadku równoczesnego izolowania narożników oraz naroży i krawędzi wklęsłych

Kolejność czynności przy równoczesnym zabezpieczaniu narożników, naroży i krawędzi wypukłych

Zabezpieczanie naroży i krawędzi pasami membrany o szerokości 30 cm

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZY KLEJENIU MEMBRAN NA PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU

Sposób wykonywania izolacji poziomej

Sposób wykonywania izolacji pionowej

ZALECENIA SPECJALNE

ZABEZPIECZENIE PRZEJŚĆ RUR PRZEZ ŚCIANY

Uszczelnienie przejścia w przypadku krótkiej rury, na którą można nałożyć kołnierz wycięty z kawałka membrany

 

Uszczelnienie przejścia w przypadku braku możliwości nałożenia kołnierza wyciętego z jednego kawałka membrany

Przekrój przez uszczelnione przejście rury przez ścianę

ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH

W przypadku izolacji poziomej szczeliny dylatacyjnej należy uszczelnienie, według schematu obok, zamknąć dodatkową warstwą membrany pasem o szerokości 50 cm

Broszury

Rozwiązania systemowe

Produkt stosowany jest w następujących systemach:

System tarasowy

Więcej

System fundamentowy

Więcej