O produkcie

Elastyczna zaprawa klejąca do marmuru i mozaiki "Marble i Mosaic"

CM 15 "Marble & Mosaic"

Elastyczna zaprawa klejąca do marmuru i mozaiki "Marble i Mosaic"

Właściwości

- biała zaprawa do płytek z kamieni naturalnych
- nie przebarwia marmuru, mozaiki oraz kamieni naturalnych
- spoinowanie po 16 h
- na ogrzewania podłogowe
- na izolacje przeciwwilgociowe

Opis

Zaprawa CM 15 Marble&Mosaic służy do mocowania płytek z marmuru, z kamieni półszlachetnych, jasnych wapieni i innych skał gruboziarnistych, płytek ceramicznych oraz wszelkich odmian mozaiki np. szklanej i ceramicznej, na podłożach odkształcalnych i nieodkształcalnych takich jak: beton, jastrych cementowy, tynk cementowy i cementowo-wapienny, płyty gipsowo- kartonowe, ogrzewania podłogowe. Można ją również stosować do mocowania elementów zdobniczych w budynkach zabytkowych oraz sakralnych. CM 15 Marble&Mosaic może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków. Można ją również stosować do mocowania mozaiki w pomieszczeniach okresowo i stale narażonych na działanie wilgoci.  W przypadku innych rodzajów okładzin ceramicznych lub kamiennych oraz innych podłoży, większych obciążeń i podłoży odkształcalnych np. tarasów, balkonów – należy używać odpowiednich zapraw i klejów Ceresit.

Rozmiary opakowań

Worek 25 kg

Do pobrania

Krok po kroku

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


Zaprawa CM 15 Marble&Mosaic może być stosowana na nośne, zwarte, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża:
wewnątrz i na zewnątrz budynków:
— beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 4%),
— jastrychy i tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne (wiek min. 28 dni, wilgotność ≤ 4%);
wewnątrz budynków:
— mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie, przeszlifowane papierem ściernym, odkurzone i zagruntowane CT 17,
— podłoża anhydrytowe (wilgotność poniżej 0,5%) i gipsowe (wilgotność poniżej 1%) – przeszlifowane, odkurzone i zagruntowane preparatem Ceresit CT 17,
— beton komórkowy, odpylony, zagruntowany CT 17.
Istniejące zabrudzenia, warstwy zwietrzałe i powłoki malarskie o niskiej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie. Podłoża nasiąkliwe zagruntować CT 17 i odczekać do wyschnięcia, co najmniej 2 godziny. Nierówności podłoża do 5 mm mogą być dzień wcześniej wypełnione zaprawą CM 15 Marble&Mosaic. W przypadku większych nierówności i ubytków – na posadzkach zastosować materiały Ceresit z grupy CN, a na ścianach szpachlówkę Ceresit CT 29.

WYKONANIE


Zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 5 min i jeszcze raz wymieszać. Jeśli potrzeba – dodać niewielką ilość wody i ponownie zamieszać.

Zaprawę rozprowadzać po podłożu pacą zębatą. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek (patrz tabelka). Mozaikę o wymiarach boku poniżej 10 cm należy układać przy użyciu pacy o wymiarach ząbka 4–6 mm. W przypadku płytek z marmuru i jasnych prześwitujących płytek kamiennych – należy zawsze dodatkowo, nałożyć
cienką warstwę zaprawy na powierzchnie montażowe płytek. Podobnie należy postępować gdy płytki kamienne i ceramiczne mocowane są w miejscach narażonych na zawilgocenie i na mróz. Płytek nie moczyć w wodzie! Układać je na zaprawie i dociskać, póki jeszcze zaprawa lepi się do rąk. Nie układać płytek na styk! Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe usuwać mechanicznie. Spoinować nie wcześniej niż po 16 godz. używając spoin Ceresit z grupy CE. Dylatacje między płytkami, spoiny w narożach ścian, w połączeniach
ścian z posadzką i przy urządzeniach sanitarnych należy wypełnić silikonem Ceresit CS 25 MicroProtect.